Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Ductus Deferens

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
10 m²
1.3.2024 
80 % 10.6.
Drým Džurny
22.7.2023 
60 % 72 %
Tablers
1.4.2023 
77 %
Táto?
tip redaktora! Tip od redaktora: Pavel Širmer
1.4.2022 
70 % 78 % 18.9.
Karameloun
13.12.2021 
70 % 84 %
Smrdíš ty!
20.11.2021 
50 %
Cestopissing
13.9.2021 
60 % 74 %
Ductus Deferens²
2021 
66 % 1 blog
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Pavel
Širmer
Pavla
Haflantová
60 %  
70 %  
 70 %
60 %