Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

3D Company

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Vyhnání Gerty Schnirch
29.11.2019 
85 % 95 % 1 blog16.3., 24.4., 30.5., 12.6.
Racek
1.7.2019 
Fantastická žena
12.4.2019 
Lorca
15.1.2018 
70 % 75 % 1 blog
Dobrý proti severáku
30.12.2016 
77 % 85 % 17.2., 2.3.
Ptáci
17.9.2016 
8.3., 6.6.
Smích zakázán
28.2.2015 
70 % 73 % 1 recenze22.2., 7.3., 25.4.
Frida K.
6.6.2014 
63 % 84 % 24.2., 27.3.
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Koula
Jiří
Landa
Pavel
Širmer
Lukáš
Holubec
Helena
Grégrová
100 %  70 %   
70 %     
 80 % 70 %  80 %
70 % 70 %    
60 % 60 %  70 %