Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

3D Company

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Racek
1.7.2019 
Fantastická žena
12.4.2019 
Starý holky
20.1.2018 
50 % 80 %
Lorca
15.1.2018 
70 % 75 % 1 blog15.11.
Dobrý proti severáku
30.12.2016 
77 % 85 % 22.12.
Smích zakázán
28.2.2015 
70 % 73 % 1 recenze21.12.
Frida K.
6.6.2014 
63 % 83 %
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Landa
Jiří
Koula
Lukáš
Holubec
Helena
Grégrová
Pavel
Širmer
50 %     
 70 %    
80 %   80 % 70 %
70 % 70 %    
60 % 60 % 70 %