Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

 

Divadlo Mír

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Už ani den!
19.11.2019 
19.11., 23.11., 29.11., 2.12., 15.12.
Lakomec
1.6.2019 
70 % 24.11.
Ráno po tom
6.10.2018 
62 % 1 recenze26.11., 19.12.
Kdo je pan Schmitt?
9.4.2018 
60 % 79 % 14.12.
Dva úplně nazí muži
25.3.2017 
67 % 21.11.
Jak důležité je mít Filipa
18.10.2012 
80 % 9.12.
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Landa
Lukáš
Dubský
60 % 60 %