Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

 

Divadlo Mír

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Už ani den!
19.11.2019 
50 % 55 % 11.2., 14.2., 15.2., 25.2.
Lakomec
1.6.2019 
68 % 2.2.
Ráno po tom
6.10.2018 
66 % 1 recenze31.1., 21.2.
Kdo je pan Schmitt?
9.4.2018 
60 % 79 % 28.1., 30.1., 29.2.
Dva úplně nazí muži
25.3.2017 
67 % 8.2., 10.2., 24.2.
Jak důležité je mít Filipa
18.10.2012 
82 % 5.2.
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Lukáš
Dubský
Jiří
Landa
50 %  
60 % 60 %