Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Divadlo Anfas

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Alenka a její říše divů
31.3.2019 
80 %
Rákosníček a hvězdy
12.12.2015 
70 % 1.6., 11.6.
Bob a Bobek na cestách
14.12.2013 
57 %
Křemílek a Vochomůrka
21.1.2012 
60 % 70 % 10.6.
Evžen Oněgin
25.2.2011 
60 % 71 %
Budulínek Mandelinka
2010 
Pod střechami Paříže
10.11.2000 
70 %
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Jiří
Landa
Helena
Grégrová
Pavel
Širmer
60 % 60 %  
60 % 60 % 60 %