Náš tip

Pro zobrazení redakčních tipů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
V přehledu jsou uvedena pouze divadla, u kterých aktuálně evidujeme inscenaci zařazenou v kategorii "náš tip".
Číslo v závorce udává počet aktuálních tipů u daného divadla / souboru.


Regiony

Lenka Vagnerová & Company

AmazonkyLenka Vagnerová & Company - Amazonky
Amazonky jako symbol extrémistických pnutí ve společnosti, jako důkaz snadného sklouznutí do záhuby, když agrese si podá ruku s letargií a provokace je metoda. Strhující fyzické divadlo se tedy odráží od živého tématu. Práce Lenky Vagnerové se vyznačují velkou originalitou, nejinak je tomu i v tomto případě. Gradující podívaná pracuje s dynamickou choreografií (až akrobacií), divadelní zkratkou nebo perfektním light designem. Promyšlená struktura místo katarzní tečky dovede diváka spíše k úžasu.
Nejbližší aktuální termíny:
27.4.  4.5.
GossipLenka Vagnerová & Company - Gossip
Choreografka Lenka Vagnerová po strhujících Jezdcích přichází s pohledem na "gossip fenomén" (tlachy i pomluvy, souhrnně řeči zbytečné a často škodlivé). Téma je uchopeno s mnohovrstevnatou razancí, výkony tanečníků opět koketují s akrobacií a variování nápadů nebere konce. Vizualita je kongeniálně propojena s hudbou či se (zdánlivě) jednoduchou scénografií. Dojmy z představení se budou točit také kolem Ivo Sedláčka, ztvárňujícího ústřední postavu.
Redaktoři doporučující tuto inscenaci:
Jiří Koula
Nejbližší aktuální termíny:
23.3.  8.4.
La LobaLenka Vagnerová & Company - La Loba
Se zatajeným dechem sledujete tu bytost, která brázdí svět od počátků věků. Kdo je ta stařena, posléze žena, odkud jde a kam? V novém projektu Lenky Vagnerové & Company (uváděném v divadle Ponec) ožívá symbol prastaré ženské síly, kterou nesníží ani zub času ani brutální podoba dneška. Kompozice pro tanečnici Andreu Opavskou a zpěvačku Janu Vébrovou čerpá z rituálů, umí být hravá i „záhadně“ podmanivá.
JezdciLenka Vagnerová & Company - Jezdci
Tanečně pohybová imaginace, která se zabývá vztahem člověka k okolí, zvířatům, i sobě samému. Jezdci jsou inspirováni ptáky, jež jsou výjimečnými tichými pozorovateli příběhů v dějinách lidstva. Vedle věcného pohledu na řadu symptomů mezilidské netolerance choreografie Lenky Vagnerové čerpá z antické mytologie a poutavě předkládá gesta velká i racionální detaily, střídá chvíle mrazivé i nesmírně vtipné, aniž by projekt tlačil na metaforickou upjatost.


Statut redakčního tipu je udělen takové inscenaci, kterou alespoň někteří členové redakce shledají jako nadprůměrnou či jinak výraznou. Zařazení je podmíněno tím, že jsme inscenaci zhlédli, následně také schválením. Záměrně však mezi doporučované inscenace sem tam zařazujeme i ty kontroverzní, s nejednoznačnými ohlasy, za předpokladu, že ve spektru ohlasů jsou i výrazně pozitivní reakce.